Έκδοση γνωματεύσεων-πιστοποιητικών

 

  • Αεροϊατρικό πιστοποιητικό Class ΙΙ και LAPL για ιπτάμενους
  • Κάρτα Υγείας Αθλητή (Πιστοποίηση από ΕΚΑΕ)
  • Πιστοποιητικό υγείας για δίπλωμα οδήγησης
  • Πιστοποιητικό υγείας για εργασία σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (απαιτούνται πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος και επιπλέον για χειριστές τροφίμων: Καλλιέργεια κοπράνων ως προς salmonella και Παρασιτολογική κοπράνων)
  • Ιατρική βεβαίωση για διορισμό
  • Ιατρική βεβαίωση για άθληση/κολυμβητήριο
  • Ιατρική βεβαίωση για άδεια κυνηγετικού ή σκοπευτικού όπλου
  • Αναρρωτική άδεια