Εμβολιαστικό κέντρο κατά της Covid19

Σας ενημερώνουμε ότι από 01/01/2024 οι συμβάσεις με όλους τους ιδιώτες ιατρούς έχουν ανασταλεί, κι ως εκ τούτου ο εμβολιασμός κατά της Covid19 πραγματοποιείται πλέον μόνο σε δημόσιες δομές υγείας.

Το ιατρείο μας συμμετείχε για χρόνια στην Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού και διενέργησε εκατοντάδες εμβολιασμούς κατά της Covid19 τόσο στο ιατρείο όσο και κατ’ οίκον για ασθενείς με δυσκολία μετακίνησης.

Ο εμβολιασμός ήταν ΔΩΡΕΑΝ  με το εμβόλιο της Pfizer.