ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

Ο ειδικευμένος ιατρός Γενικής-Οικογενειακής Ιατρικής είναι αυτός που απευθύνεσαι για ό,τι χρειαστείς και ό,τι σου συμβεί. Γνωρίζει το ιστορικό σου και αντιμετωπίζει ολιστικά και εξατομικευμένα το πρόβλημα υγείας σου. Σε περίπτωση που το πρόβλημά σου δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, είναι αυτός που θα σε παραπέμψει και θα σε κατευθύνει προς την καταλληλότερη εξειδικευμένη λύση μέσα στο σύστημα υγείας.
Η ιατρός εστιάζει στην πρόληψη και δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ολιστική προσέγγιση με σκοπό τη διατήρηση της υγείας. Στο ιατρείο λαμβάνει χώρα η αντιμετώπιση κάθε είδους οξέος περιστατικού αλλά και η ρύθμιση των χρόνιων νοσημάτων, η συνταγογράφηση της χρόνιας αγωγής, η έκδοση παραπεμπτικών για εξετάσεις, η χορήγηση γνωματεύσεων και πιστοποιητικών, ενώ σε περίπτωση που ο ασθενής δεν δύναται να επισκεφτεί το ιατρείο παρέχεται κατ’ οίκον φροντίδα.