Ιατρείο Αεροπορικής Ιατρικής

 

Η ιατρός μετά από την εξειδίκευση της στην Αεροπορική Ιατρική  στο King’s College London και κατόπιν εξουσιοδότησης από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, δύναται να εξετάζει χειριστές αεροσκαφών και να εκδίδει Αεροϊατρικά πιστοποιητικά κατά EASA των κατηγοριών Class Ι, II και LAPL, καθώς επίσης και για αεροσυνοδούς.

H εξέταση διαρκεί περίπου μία ώρα και είναι απαραίτητο να προηγηθεί ραντεβού. Ειδικά αν έχει λήξει το πιστοποιητικό σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία για να ενημερωθείτε για τον έλεγχο που απαιτείται για την επανέκδοση.

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, το παλιό σας πιστοποιητικό Medical, καθώς και τα γυαλιά οράσεως (εάν φοράτε).

Επιπλέον:

Για πιστοποιητικά Class I θα πρέπει να έχετε μαζί σας πρόσφατη καρδιολογική εξέταση και πρόσφατο (τελευταίου 3μήνου) έλεγχο που να περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, σάκχαρο, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, λιπίδια, ουρία, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, Γενική ούρων. Μπορεί να απαιτηθεί επίσης ακουόγραμμα, ΩΡΛ και οφθαλμολογική εξέταση, οπότε επικοινωνήστε με τη γραμματεία.

Για πιστοποιητικά Class II θα πρέπει να έχετε μαζί σας πρόσφατη καρδιολογική εξέταση και πρόσφατο (τελευταίου 3μήνου) έλεγχο που να περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, σάκχαρο, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, λιπίδια, ουρία, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, Γενική ούρων.

Για πιστοποιητικά LAPL εάν δεν λαμβάνετε χρόνια φαρμακευτική αγωγή δεν απαιτείται η προσκόμιση εξετάσεων, ειδάλλως θα πρέπει να προσκομίσετε πρόσφατο (τελευταίου 3μήνου) έλεγχο που να περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, σάκχαρο, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, λιπίδια, ουρία, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, Γενική ούρων.