Συνταγογράφηση χρόνιας αγωγής – έκδοση παραπεμπτικών

Η συνταγογράφηση αποτελεί μια σημαντική ιατρική πράξη, η οποία έπεται της εξέτασης του ασθενούς , εάν πρόκειται για οξύ περιστατικό. Αν πρόκειται για επανάληψη της συνταγογράφησης μιας χρόνιας αγωγής είναι σημαντικό να γίνεται έλεγχος και πιθανή ρύθμιση της χρόνιας αγωγής.

Μην ξεχνάμε ότι εάν αλλάξει η φυσική μας κατάσταση, το σωματικό μας βάρος, εμφανιστεί ένα νέο νόσημα ή λάβουμε ένα νέο φάρμακο, μπορεί να χρειαστεί να τροποποιήσουμε τις δόσεις των φαρμάκων που λαμβάνουμε.

Δεν παραλείπουμε λοιπόν να ενημερώσουμε τη γιατρό μας για οποιαδήποτε αλλαγή. Όσον αφορά την έκδοση παραπεμπτικού εξετάσεων, αυτή γίνεται από την ιατρό ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τις παθήσεις που έχουμε και τα φάρμακα που λαμβάνουμε, οπότε ο καθένας μας πρέπει να κάνει διαφορετικό εργαστηριακό έλεγχο και σε διαφορετικά χρονικά μεσοδιαστήματα.

Άυλη συνταγογράφηση

   Η υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης ενεργοποιήθηκε σε μία προσπάθεια να μειωθεί η κατανάλωση χαρτιού. Πρακτικά, αντί να πάρετε τη συνταγή σας ή το παραπεμπτικό σας εκτυπωμένο, το λαμβάνετε με μορφή κωδικού ως μήνυμα SMS στο κινητό ή ως e-mail.

   H άυλη συνταγογράφηση δεν αποτελεί μία υπηρεσία απομακρυσμένης ιατρικής υπηρεσίας ή τηλεϊατρικής. Η συνταγογράφηση αποτελεί ιατρική πράξη η οποία ακολουθεί την εξέταση του ασθενούς.

   Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης θα χρειαστείτε τους κωδικούς taxis. Επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και δηλώστε τα στοιχεία σας:

https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/phakelos-ugeias/aule-suntagographese

   Την παραπάνω διαδικασία την κάνει ο ασθενής μια φορά και ισχύει για πάντα και για όλους τους Ιατρούς που επισκέπτεται. Ισχύει για όλους όσους έχουν ΑΜΚΑ, ακόμη κι αν είναι ανασφάλιστοι.

   Προς το παρόν, τα αναλώσιμα όπως π.χ. ταινίες μέτρησης σακχάρου, σκαρφιστήρες κτλ δεν συνταγογραφούνται άυλα, απαιτείται εκτύπωση της γνωμάτευσης και υπογραφή- σφραγίδα του ιατρού.

   Παιδιά < 18 ετών που συνήθως δεν έχουν ΑΦΜ, εγγράφονται με τους κωδικούς TAXIS του γονέα που τα έχει ασφαλισμένα αλλά όταν ζητείται το ΑΜΚΑ γράφουμε το ΑΜΚΑ του παιδιού.

   Παιδιά > 18 ετών πρέπει να έχουν τους δικούς τους κωδικούς ακόμη και αν παραμένουν προστατευόμενα μέλη (π.χ. φοιτητές).

   Σύζυγοι που δεν έχουν ΑΦΜ και δηλώνονται στην κοινή φορολογική δήλωση (είναι συχνό, ιδιαίτερα όταν ο ένας σύζυγος δεν έχει καθόλου εισοδήματα) πρέπει να βγάλουν δικούς τους κωδικούς taxisnet ακόμη και αν δηλώνονται ως έμμεσα μέλη στην ασφάλιση.