Σωματοβελονισμός

   Ο σωματοβελονισμός δεν είναι παρά η ανώδυνη τοποθέτηση βελονών σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος. Τα σημεία βελονισμού είναι σημεία όπου οι μεσημβρινοί (κανάλια μέσα στα οποία ρέει η ενέργεια στο σώμα μας) έρχονται σε επαφή με την επιφάνεια του σώματος. Η τοποθέτηση βελονών στα συγκεκριμένα σημεία έχει ως σκοπό την ενεργειακή εξισορρόπηση του οργανισμού.

   Εφαρμόζοντας σωματοβελονισμό εξισορροπούμε ενεργειακά τον οργανισμό μας, θεραπεύουμε παθήσεις και δρούμε προληπτικά ενισχύοντας την άμυνά μας. Ο βελονισμός πρακτικά δεν εμφανίζει καμία απολύτως παρενέργεια, δεν έχει αντενδείξεις και έχει τη δυνατότητα να συνδυαστεί με οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή ή/και άλλη θεραπευτική μέθοδο.

   Οι βελόνες που χρησιμοποιούμε στο ιατρείο είναι εγκεκριμένες, αποστειρωμένες, μιας χρήσης και έτσι δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος μεταδοτικής νόσου.