Φάκελος ασφάλισης υγείας (ΦΑΥ)

   Ο προσωπικός Φάκελος Ασφάλισης Υγείας αποτελεί μια εφαρμογή που περιέχει στοιχεία για το σύνολο των νοσηλειών, των υπηρεσιών υγείας, των υλικών, των νόσων και διαγνώσεων που υπάρχουν καταγεγραμμένες στο μηχανογραφικό σύστημα και αναφέρονται σχεδόν στο σύνολο των ασφαλισμένων της χώρας. Μέσω του ΦΑΥ οι ασφαλισμένοι μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για όλες τις υπηρεσίες που έχουν λάβει και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν από τις Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.

Για το λόγο αυτό καλό είναι όλοι οι πολίτες να αποκτήσουν πρόσβαση στον προσωπικό τους ΦΑΥ, καθώς η διαδικασία είναι απλή και αποτελεί ένα εργαλείο για να εντοπίζει ο ασφαλισμένος τυχόν χρεώσεις που έγιναν χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει για αυτές.

Μετά από κάθε συναλλαγή σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΕΔΙ) του ΕΟΠΥΥ, προεγγράφεστε αυτόματα στον προσωπικό σας Φάκελο Ασφάλισης Υγείας. Κατόπιν, μπορείτε να δημιουργήσετε τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (Κωδικός Χρήστη και Συνθηματικό) από την κεντρική ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ:

Εγγραφή στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας:

https://eservices.eopyy.gov.gr/eApplicationInsPerson

 

και αυτόματα να συνδεθείτε στον ΦΑΥ:

https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/login.xhtml

Εναλλακτικά, οι ασφαλισμένοι που δεν έχουν πρόσφατα επισκεφθεί οποιαδήποτε ΠΕΔΙ, μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή με τους κωδικούς ΤΑΧΙSnet και τα στοιχεία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου τους στην υπηρεσία πιστοποίησης στοιχείων ασφάλισης από την κεντρική ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ:

Εγγραφή στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας

(https://eservices.eopyy.gov.gr/eApplicationInsPerson)

και λαμβάνουν μοναδικό κωδικό εγγραφής.

Στη συνέχεια, όταν πραγματοποιήσουν επίσκεψη σε οποιοδήποτε ιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ή σε ΠΕ.ΔΙ., με την Ταυτότητα ή το Διαβατήριο και τον μοναδικό κωδικό εγγραφής, ενεργοποιούν την υπηρεσία του ΦΑΥ

Οδηγίες για τους ασφαλισμένους και συχνές ερωτήσεις:

https://eopyy.gov.gr/Files/static/asfalistikosFakelos/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82%20%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82_04%202019%20v4%20%CE%B5%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%20%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B7.pdf