Εξουσιοδότηση για Class I αεροϊατρική εξέταση

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιθεώρησης του νέου ιατρείου από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και εξουσιοδότησης για αεροϊατρικές εξετάσεις Class I πιστοποιητικών για ιπταμένους. Συνεχίζουμε επίσης τις αεροϊατρικές εξετάσεις για την έκδοση...